Завантаження

Ім'я Файл
1 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЕРЕНЕСЕННЯ ДАТИ ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (опубліковано 22.05.2020р.) [rar]
2 ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЕМІТЕНТА ЗА 1 КВАРТАЛ 2020Р. (ОПУБЛІКОВАНО 27.04.2020Р.) [rar]
3 ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля (опубліковано 23.04.2020р.) [pdf]
4 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ річних ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, яке відбудеться 26 травня 2020р. (ОПУБЛІКОВАНО 26.04.2020Р.) [rar]
5 Консолідована звітність за 2019р. (опубліковано 14.04.2020р.) [rar]
6 Повідомлення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів акціонерів [rar]
7 Фінансовий звіт емітента річний за 2019р. (опубліковано 06.04.2020р.) [rar]
8 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ОПУБЛІКОВАНО 10.03.2020Р.) [doc]
9 Підсумки голосування на позачергових Загальних зборах АТ «ДнСЗ» 30.01.2020 р. (опубліковано 30.01.2020р.) [rar]
10 ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРАМ ПРО ДІВІДЕНДИ ЗА 2018Р (ОПУБЛІКОВАНО 30.01.2020Р) [rar]
11 ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКЦІЇ ДО ПОЧАТКУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (ОПУБЛІКОВАНО 28.01.2020Р.) [rar]
12 ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства (опубліковано 13.01.2020р.) [rar]
13 Фінансовий звіт емітента за 9 місяців 2019р. (опубліковано 25.10.2019р.) [rar]
14 Фінансовий звіт емітента за 1 півріччя 2019р. (опубліковано 25.07.2019р.) [rar]
15 Зміна граничних значень пакета акцій (опубліковано 19.06.2019р.) [rar]
16 Фінансовий звіт емітента за 1 квартал 2019р. (опубліковано 15.05.2019р.) [rar]
17 Річна інформація емітента за 2018р. [rar]
18 Річний фінансовий звіт емітенту за 2018р. (лпубліковано 23.04.2019р.) [rar]
19 Підсумки голосування на річних Загальних зборах 05.04.2019 р. (опубліковано 11.04.2019р.) [rar]
20 ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ "ПРО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПОПЕРЕДНЕ НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИННІВ" (ОПУБЛІКОВАНО 08.04.2019Р.) [rar]
21 ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНУ складу посадових осіб (опубліковано 05.04.2019р.) [rar]
22 ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКЦІЇ ДО ПОЧАТКУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (ОПУБЛІКОВАНО 04.04.2019Р.) [doc]
23 ПРО СКЛИКАННЯ річних ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АТ, ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 05.04.2019Р. (ОПУБЛІКОВАНО 27.02.2019Р.) [doc]
24 Особлива інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента (опубліковано 22.12.2018р.) [htm]
25 повідомлення акціонерам про дівіденди за 2017р (опубліковано 21.09.2018р) [doc]
26 Особлива інформація "про зміну типу АТ" (опубліковано 18.09.2018р) [doc]
27 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ВIД 10.09.2018 (опубліковано 17.09.2018р.) [doc]
28 Положення про наглядову раду вiд 10.09.2018 (опубліковано 17.09.2018р.) [doc]
29 Принципи корпоративного управління ВIД 10.09.2018 (опубліковано 10.09.2018р.) [docx]
30 ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІД 10.09.2018Г. (ОПУБЛІКОВАНО 17.09.2018Г.) [doc]
31 СТАТУТ ТОВАРИСТВА 10.09.2018 (опубліковано 17.09.2018р.) [docx]
32 протокол про підсумки голосування №1 на позачергових загальних зборах від 10.09.2018р. (опубліковано 17.09.2018р) [jpg]
33 протокол про підсумки голосування №2 на позачергових загальних зборах від 10.09.2018р. (опубліковано 17.09.2018р) [jpg]
34 протокол про підсумки голосування №3 на позачергових загальних зборах від 10.09.2018р. (опубліковано 17.09.2018р) [jpg]
35 протокол про підсумки голосування №4 на позачергових загальних зборах від 10.09.2018р. (опубліковано 17.09.2018р) [jpg]
36 протокол про підсумки голосування №5 на позачергових загальних зборах від 10.09.2018р. (опубліковано 17.09.2018р) [jpg]
37 протокол про підсумки голосування №6 на позачергових загальних зборах від 10.09.2018р. (опубліковано 17.09.2018р) [jpg]
38 протокол про підсумки голосування №7 на позачергових загальних зборах від 10.09.2018р. (опубліковано 17.09.2018р) [jpg]
39 Особлива інформація про дівіденди (опубліковано 14.09.2018р.) [doc]
40 ІНФОРМАЦІЯ про акції до початку загальних зборів (опубліковано 07.09.2018р.) [doc]
41 ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АТ, ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 10.09.2018Р. (ОПУБЛІКОВАНО 07.08.2018Р.) [doc]
42 ЗВІТ ЗА 2018 РІК: 1 КВАРТАЛ 2018 РОКУ [rar]
43 ЗВІТ ЕМІТЕНТА ЗА 2017 рік (опубліковано 24.04.2018р) [doc]
44 Особлива інформація "Про прийняття рішення про попередне надання згоди на вчинення значних правочиннів" (опубліковано 13.04.2018р.) [doc]
45 Особлива інформація "Про зміну складу посадових осіб емітента" (опублікована 13.04.2018г.) [doc]
46 Протокол Загальних зборів акціонерів від 10.04.2018г. (Опубліковано 13.04.2018г.) [doc]
47 ІНФОРМАЦІЯ про акції до початку загальних зборів (опубліковано 06.04.2018р.) [doc]
48 Повідомлення про зміни до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства (опубліковано 27.03.2018р) [doc]
49 Про скликання річних загальних зборів АТ, які відбудуться 10.04.2018р. (опубліковано 06.03.2018р.) [doc]
50 Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства (ОПУБЛІКОВАНО 07.02.2018Р) [doc]
51 Особлива інформація про дівіденди (опубліковано 28.02.2018р.) [doc]
52 Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів (опубліковано 07.02.2018р) [doc]
53 Протокол позачергових загальних зборів від 31.01.2018р. (опубліковано 07.02.2018р.) [doc]
54 ІНФОРМАЦІЯ про акції до початку загальних зборів (опубліковано 30.01.2018р.) [doc]
55 Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства (опубліковано 04.01.2018р) [doc]
56 Про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства, які відбудуться 31 січня 2018 року (опубліковано 27.12.2017р.) [doc]
57 ОТЧЕТЫ ЗА 2017 ГОД: 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА [rar]
58 Особлива інформація про згоду на правочини із зацікавленістю (опубліковано 19.07.2017р.) [doc]
59 ОТЧЁТ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА [rar]
60 Особлива інформація про виплату дивідендів (опубліковано 12.06.2017р.) [pdf]
61 ІНФОРМАЦІЯ ПРО дивідендів (опубліковано 03.05.2017р.) [pdf]
62 СТАТУТ ТОВАРИСТВА 21.04.2017 (опубліковано 29.04.2017р.) [pdf]
63 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ ВIД 21.04.2017 (опубліковано 29.04.2017р.) [pdf]
64 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ВIД 21.04.2017 (опубліковано 29.04.2017р.) [pdf]
65 Принципи корпоративного управління ВIД 21.04.2017 (опубліковано 29.04.2017р.) [pdf]
66 Положення про наглядову раду вiд 21.04.2017 (опубліковано 29.04.2017р.) [pdf]
67 ПРО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПОПЕРЕДНІ НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ВЕЛИКИХ УГОД (опубліковано 28.04.2017р.) [pdf]
68 ЗВІТ ЕМІТЕНТА ЗА 2016 рік (опубліковано 27.04.2017р) [pdf]
69 Протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДнСЗ» №2 / 2017 від 21.04.2017. (опубліковано 26.04.2017р.) [pdf]
70 ПЕРЕЛІК АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА З ВКАЗАННЯМ КІЛЬКОСТІ, ТИПУ ТА / АБО КЛАСУ НАЛЕЖАТЬ ІМ АКЦ СТАНОМ НА 21.04.2017 Г (опубліковано 21.04.2017г.) [pdf]
71 ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВЛАСНИКІВ АКЦІЙ ВІД 21.04.2017 Г. (опубліковано 21.04.2017р.) [pdf]
72 Повідомлення про внесення змін до порядку денного річних загальних зборів акціонерного товариства (опубліковано 03.04.2017р) [pdf]
73 Звіти за 2017 рік [rar]
74 Протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДнСЗ» №1/2017 від 24.03.2017р. (опубліковано 25.03.2017р.) [DOC]
75 Особая информация о изменении состава должностных лиц (опубликовано 24.03.2017г.) [pdf]
76 Скликання чергових загальних зборів акціонерів, яке відбудеться 21 квітня 2017 року (опубліковано 13.03.2017р) [pdf]
77 ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНУ ВЛАСНИКІВ АКЦІЙ ВІД 14.02.2017 Р. (опубліковано 16.02.2017р) [pdf]
78 ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНУ ВЛАСНИКІВ АКЦІЙ ВІД 09.11.2016 Г (опубліковано 14.11.2017р) [pdf]
79 ДОВІДКА З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПІДПРИЄМСТВОМ І ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ 2016 [pdf]
80 ПЕРЕЛІК АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА З ВКАЗАННЯМ КІЛЬКОСТІ, ТИПУ ТА / АБО КЛАСУ НАЛЕЖАТЬ ІМ АКЦ СТАНОМ НА 26.03.2016 Г [pdf]
81 СТАТУТ ТОВАРИСТВА 25.03.2016 [pdf]
82 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛIННЯ ВIД 25.03.2016 [pdf]
83 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ВIД 25.03.2016 [pdf]
84 ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ВIД 25.03.2016 [pdf]
85 Протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДнСЗ» №1 / 2016 від 25.03.2016. [pdf]
86 Скликання чергових загальних зборів акціонерів, яке відбудеться 25 березня 2016 року [pdf]
87 ПЕРЕЛІК АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА З ВКАЗАННЯМ КІЛЬКОСТІ, ТИПУ ТА / АБО КЛАСУ НАЛЕЖАТЬ ІМ АКЦ СТАНОМ НА 20.01.2016 Г [pdf]
88 ЗВІТ ЕМІТЕНТА ЗА 2015 рік [pdf]
89 ПЕРЕЛІК АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА З ВКАЗАННЯМ КІЛЬКОСТІ, ТИПУ ТА / АБО КЛАСУ НАЛЕЖАТЬ ІМ АКЦ СТАНОМ НА 23.03.2015 Г [pdf]
90 Протокол Загальних зборів акціонерів ВАТ «ДнСЗ» 1/2015 від 20.03.2015. [pdf]
91 Скликання чергових загальних зборів акціонерів, яке відбудеться 20 березня 2015 року [png]
92 ЗВІТ ЕМІТЕНТА ЗА 2014 рік [rar]
93 ДОВІДКА З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПІДПРИЄМСТВОМ І ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ 2014 [jpg] [pdf]
94 Звіт і висновок незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2013 рік розміщені на даному сайті в складі «Річний інформації емітента цінних паперів за 2013 рік» [rar]
95 ВИТЯГ З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 08.04.2014 [jpg] [jpg] [pdf]
96 ПЕРЕЛІК АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА З ВКАЗАННЯМ КІЛЬКОСТІ, ТИПУ ТА / АБО КЛАСУ НАЛЕЖАТЬ ІМ АКЦ СТАНОМ НА 01.04.2014 Р. [pdf]
97 СТАТУТ ТОВАРИСТВА 28.03.2014 [png] [png] [pdf]
98 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ ВIД 28.03.2014 [pdf]
99 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ВIД 28.03.2014 [pdf]
100 ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ВIД 28.03.2014 [pdf]
101 Протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДнСЗ» №1 / 2014 від 28.03.2014. [png] [pdf]
102 Скликання чергових загальних зборів акціонерів, яке відбудеться 28 березня 2014 року [pdf]
103 ЗВІТ ЕМІТЕНТА ЗА 2013 рік [rar]
104 ПЕРЕЛІК АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА З ВКАЗАННЯМ КІЛЬКОСТІ, ТИПУ ТА / АБО КЛАСУ НАЛЕЖАТЬ ІМ АКЦ СТАНОМ НА 31.12.2013 Р. [pdf]
105 ПЕРЕЛІК АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА З ВКАЗАННЯМ КІЛЬКОСТІ, ТИПУ ТА / АБО КЛАСУ НАЛЕЖАТЬ ІМ АКЦ СТАНОМ НА 30.10.2013 Г. [pdf]
106 Звіт і висновок незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2012 рік розміщені на даному сайті в складі «Річний інформації емітента цінних паперів за 2012 рік». [rar]
107 Протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДнСЗ» №1 / 2013 від 25.03.2013. [pdf]
108 Скликання чергових загальних зборів акціонерів, яке відбудеться 22 березня 2013 року [pdf]
109 ЗВІТ ЕМІТЕНТА за 2012 рік [rar]
110 Звіт і висновок незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2011 рік розміщені на даному сайті в складі «Річний інформації емітента цінних паперів за 2011 рік» [pdf]
111 Протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДнСЗ» №1 / 2012 на 30.03.2012. [pdf]
112 Скликання чергових загальних зборів акціонерів, яке відбудеться 30 березня 2012 року [pdf]
113 ЗВІТ ЕМІТЕНТА ЗА 2011 РІК [pdf]
114 Протокол Загальних зборів акціонерів ВАТ «ДнСЗ» №2 / 2011 на 04.07.2011. [pdf]
115 Скликання позачергових загальних зборів акціонерів, яке відбудеться 4 липня 2011 року [png]
116 Протокол Загальних зборів акціонерів ВАТ «ДнСЗ» №1/2011 на 11.04.2011. [pdf]
117 ЗВІТ ЕМІТЕНТА ЗА 2010 РІК [pdf]
118 Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб - підприємців та громадських формувань не видаються. Побачити запис до ЄДР можна на сайті Міністерства юстиції України usr.minjust.gov.ua. [pdf]
119 Інформація про ревізійну комісію, ревізора, аудитора Товариства та корпоративного секретаря [pdf]
120 Звіт і висновок незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2010 рік розміщені на даному сайті в складі «Річний інформації емітента цінних паперів за 2010 рік» [pdf]
121 Річну фінансову та звітність за 2016 рік і річну консолідовану фінансову звітність за 2016 рік разом з аудиторським висновком розміщено на даному сайті в складі "Річний інформації емітента цінних паперів за 2016 рік" [pdf]
122 Річну фінансову та звітність за 2015 рік і річну консолідовану фінансову звітність за 2015 рік разом з аудиторським висновком розміщено на даному сайті в складі "Річний інформації емітента цінних паперів за 2015 рік" [pdf]
123 Річна фінансова звітність за 2014 рік, складена за Міжнародними стандартами фінансової звітності, звіт і висновок незалежного аудитора по цій звітності розміщені на даному сайті в складі «Річний інформації емітента цінних паперів за 2014 рік» [rar]
124 Звіти за 2016 рік: 1 КВАРТАЛ 2016 року [rar]
125 Звіти за 2016 рік: 1 ПІВРІЧЧЯ 2016 року [rar]
126 ЗВІТИ ЗА 2016 РІК: 9 МІСЯЦІВ 2016 року [rar]
127 ЗВІТ ЗА 2016 рік [rar]
128 ЗВІТИ ЗА 2015 РІК: 1 КВАРТАЛ 2015 року [rar]
129 ЗВІТИ ЗА 2015 РІК: 1 ПІВРІЧЧЯ 2015 року [rar]
130 ЗВІТИ ЗА 2015 РІК: 9 МІСЯЦІВ 2015 року [rar]
131 Відособлена звітність за 2015 рік [rar]
132 Консолідована звітність за 2015 рік [rar]
133 ЗВІТИ ЗА 2014 РІК: 1 КВАРТАЛ 2014 року [rar]
134 Звіт за 1 ПІВРІЧЧЯ 2014 року [rar]
135 Звіт за 9 МІСЯЦІВ 2014 року [rar]
136 Звіт за 2014 рік [rar]
137 ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЗА 2013 р [pdf]
138 ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 2013 рік [pdf]
139 БАЛАНС НА 31 ГРУДНЯ 2013 р [pdf]
140 БАЛАНС ЗА 9 МІСЯЦІВ 2013 року [pdf]
141 БАЛАНС ЗА 6 МІСЯЦІВ 2013 року [pdf]
142 БАЛАНС ЗА 1 КВАРТАЛ 2013 РОКУ [pdf]
143 ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2013 року [pdf]
144 ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 6 МІСЯЦІВ 2013 року [pdf]
145 ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 1 квартал 2013 року [pdf]
146 Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2012 року [pdf]
147 Баланс за 9 місяців 2012 року [pdf]
148 ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2012 рік [pdf]
149 Баланси за 2012 рік [pdf]
150 ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ, СВІДЧЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЦІННИХ ПАПЕРІВ СУСПІЛЬСТВА [jpg]
151 ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНУ СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА [pdf]
152 ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНУ СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА ВІД 29.03.2016 Р. [pdf]
153 ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНУ ВЛАСНИКІВ АКЦІЙ ВІД 25.03.2016 [pdf]
154 ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНУ СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА ВІД 26.01.2016 Р. [pdf]
155 ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНУ СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА [pdf]
156 ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНУ ВЛАСНИКІВ АКЦІЙ, ЯКИМ НАЛЕЖИТЬ 10 І БІЛЬШЕ відсотків голосуючих акцій [pdf]
157 ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ: квітень 2011 [pdf]